Home > Meer informatie gevraagd over wensen jeugdhonk

Meer informatie gevraagd over wensen jeugdhonk

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

de motie over jeugdhonken heeft de verantwoordelijke wethouder, de raad van Leudal schriftelijk laten weten dat er vanuit de dorps- overleggen en bij Synthese momenteel geen wensen bekend zijn voor een jeugdhonk. En mocht deze wens er nog komen, dan zal de gemeente/ Synthese dit oppakken in samenwerking met jongeren, buurtbewoners en andere belanghebbenden. Als recent voorbeeld wordt de kern Heythuysen genoemd, waarbij de jeugd (samen met Synthese) is gekomen met een plan / voorstel voor een locatie voor een jeugdhonk. De fractie van Progressief Leudal vindt de mededeling summier. Reden voor Ron De Cock om namens de fractie te vragen of de wethouder in de eerstkomende vergadering van de commissie Sociaal kan aangeven met welke jongeren en dorpsoverleggen in welke kernen overleg is gevoerd en welke reacties daarbij zijn ontvangen.