Home > Jumbo Heerschap Super Supermarkt Keurmerk

Jumbo Heerschap Super Supermarkt Keurmerk

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Twee jaar geleden ontving de ondernemer voor het eerst het SSK. Het SSK wordt uitgereikt aan zelfstandige ondernemers die zich onderscheiden op het gebied van zeven criteria rondom duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid, namelijk: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam energiegebruik, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie en transport en logistiek. Daarmee bewijzen Roel Heerschap en de medewerkers opnieuw dat zij zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom de supermarkt. Vooral zijn inzet op het gebied van lokale activiteiten droegen bij aan de toekenning van het keurmerk. Met Jumbo Roel Heerschap hebben inmiddels nog ruim 160 supermarkten in Nederland het Super Supermarkt Keurmerk ontvangen.