Home > Samen werken aan verminderen van file-druk A2

Samen werken aan verminderen van file-druk A2

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Dat deden ze door samen een informatiebord te onthullen. De twee bestuurders stimuleren het carpoolen en willen hiermee nastreven dat filedruk vermindert en dat het milieu minder wordt belast. Daarnaast staat verbetering van mobiliteit en de regionale bereikbaarheid hoog in het vaandel. Deze carpoolplaats biedt ruimte aan zo’n 100 carpoolers. Tevens is er een fietsvoorziening op de fiets kunnen stallen. Na een belangenafweging tussen andere potentiële locaties en overleg met bewoners is gekozen voor het braakliggende groengebied tussen de Randweg West en de Laurierstraat in Nederweert. De oude carpoolplaats is vanaf vrijdag 15 juli gesloten. Er mag ook niet meer in de bermen worden geparkeerd. Hier is namelijk het parkeerverbod van kracht. Met borden en flyers zijn en worden de carpoolers hierop gewezen. Na een gewenningsperiode van ongeveer twee weken zal verbaliserend worden opgetreden tegen foutparkeerders.