Home > Start hoogveenherstelprojecten

Start hoogveenherstelprojecten

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

In deze provinciegrens-overschrijdende projecten werkt een groot aantal partijen samen, waaronder de provincies Noord-Brabant en Limburg, het waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer. Hoogveen komt nog maar op paar plekken in Nederland voor en de Peel is er daar een van. Om het unieke hoogveen te herstellen is het belangrijk om een stabiel waterpeil te krijgen in de natuurgebieden. Op vrijdag 22 juli is een feestelijke startbijeen- komst in Buitencentrum De Pelen in Ospel. De Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu) en zijn Limburgse collega Patrick van der Broeck (Natuur) zijn hierbij aanwezig. Er vindt onder andere de ondertekening van de Bestuursovereenkomst en Samenwerkings- overeenkomst plaats. Ook zal het projectbord Life+ Groote Peel worden onthuld.