Home > D66: raad en college met Rekenkamer in gesprek

D66: raad en college met Rekenkamer in gesprek

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Volgens D66 is dit een analytisch sterk rapport, dat de vinger op de zere plek legt. Het college van B en W herkent zich evenwel niet in een groot deel van het rapport en wil met de Rekenkamer in gesprek hierover. Volgens D66 moet niet alleen het college, maar ook en vooral de gemeenteraad van Leudal nu met de Rekenkamer in gesprek gaan. D66 dient daartoe een voorstel in tijdens de extra raadsvergadering van 2 augustus. Dat het college in een eerste reactie aangeeft zich niet in een groot deel van het rapport te herkennen, is volgens D66 opmerkelijk, maar niet onmogelijk. Echter, D66 heeft moeite met het feit dat het college nu alleen met de Rekenkamer in gesprek gaat. Afdelingsvoorzitter Leo Schouten licht toe: “De Rekenkamer is een door de gemeenteraad ingesteld en benoemd orgaan. De raad van Leudal zou dus ook direct bij die gesprekken aan tafel moeten komen. En uiteraard bevat het rapport ook voor de gemeenteraad voldoende leerpunten.”