Home > Gemeenten ML-West ondertekenen convenant

Gemeenten ML-West ondertekenen convenant

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

In 2014 werkten de drie gemeenten al samen om de decentralisatie van nieuwe taken op het gebied van de Wmo, jeugdhulp en participatiewet te laten slagen. Na een uitgebreide verkenning op de schaal van heel Midden-Limburg, is de wens uitgesproken de bestuurlijke samenwerking op het niveau van Midden-Limburg West voort te zetten.