Home > Groot gezondheidsonderzoek in september

Groot gezondheidsonderzoek in september

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Niet iedereen ontvangt deze vragenlijst; een computer selecteert steekproefsgewijs wie een vragenlijst ontvangt. Personen die niet geselecteerd zijn kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen. Men is niet verplicht mee te doen aan de Gezondheidsmonitor als men een uitnodiging krijgt. GGD Limburg-Noord stelt uw deelname wel op prijs. Met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar gezondheidsbeleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte en vragen van de inwoners. Deelname aan de Gezondheidsmonitor is anoniem. De antwoorden van de vragenlijst zijn niet gekoppeld aan een naam en/of adres. Alle GGD’en doen mee aan de Gezondheidsmonitor die eens in de vier jaar plaats vindt.