Home > Windmolens dicht bij de kern van Horn?

Windmolens dicht bij de kern van Horn?

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

heeft plannen om te komen tot de ontwikkeling van een windmolenpark. Dit zou ontwikkeld moeten worden in het gebied tussen het Lateraal Kanaal en het kasteel in Horn, aan de noordzijde begrensd door bedrijventerrein Zevenellen. De fractie Samen Verder van Leudal heeft een goede ruimtelijke ordening, met een goede combinatie van functie en landschappelijke inrichting, als een belangrijk uitgangspunt. De fractie Samen Verder betwijfelt of dit vereiste haalbaar is met een plangebied dat zo dicht op de kern Horn ligt. De fractie vraagt het college van B&W van Leudal om vroegtijdig met initiatiefnemer in gesprek te gaan en de (on)mogelijkheden te communiceren. Woordvoerder Michel Graef vervolgt: “Niet alleen bespaart u daarmee de initiatiefnemers een hoop onnodig werk maar neemt u ook de onrust weg bij de inwoners van Horn.”