Home > D66: Zorgen over accommodatiebeleid

D66: Zorgen over accommodatiebeleid

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

 D66 is blij dat een aantal langlopende dossiers nu wél wordt opgepakt. Een voorbeeld is het bibliotheek- werk. Het college van Leudal geeft in de begroting nu aan dat het subsidiebedrag voor dit jaar alsnog verhoogd wordt naar € 380.000. Een tweede voorbeeld betreft het omgaan met grote projecten zoals Park Leudal Oost en de fusie van de voetbal- verenigingen van Hunsel, Ell en Grathem / Kelpen- Oler. Zorgen heeft D66 evenwel aangaande het accommodatiebeleid. Het feit dat het onderhoudsniveau bij gemeentelijke accommodaties tot maar liefst 2020 op het allerlaagste niveau wordt gezet, bevreemdt de fractie. In 2017 zouden juist de eerste stappen moeten worden gezet om de bezuiniging van 1,6 miljoen euro op accommodaties te behalen. Dit wordt nu uitgesteld. D66 wil dat de gemeente eerder werk maakt van de bezuinigingen of de bezuinigingen schrapt.