Home > Leudal kent geen geluidsnormen voor muziek

Leudal kent geen geluidsnormen voor muziek

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Volgens Wagemans realiseert zich vrijwel iedereen dat bijvoorbeeld bij kermissen of carnaval in de avonduren sprake kan zijn van enige hinder. Zijn ervaring is dat burgers daar in het algemeen ook wel begrip voor kunnen opbrengen. Het komt echter bij evenementen voor dat de muziek nog zo hard staat dat men zelf niet kan slapen, noch kinderen. In een brief aan B&W schrijft Wagemans: “Ik heb vastgesteld dat door uw College daar niet tegen wordt opgetreden en overigens ook niet kan worden opgetreden, omdat er geen enkele geluidsnorm geldt in Leudal. Dat betekent dat er sprake kan zijn van onbeperkt harde muziek. Ik geef u een overweging en dring erop aan maximale geluidsnormen vast te stellen zodat er een basis is om op te treden wanneer er sprake is van ontoelaatbare overlast, zeker in de late uren en na middernacht.