Home > Vragen van Ronduit Open over het AZC

Vragen van Ronduit Open over het AZC

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Dit besluit is genomen in een periode dat er veel vluchtelingen opgevangen moesten worden. Inmiddels is de vluchtelingen- stroom naar Nederland flink afgenomen en worden veel opvangcentra’s gesloten. Er zouden in het AZC ook aanpassingen gedaan worden om vijftig mindervalide bewoners op te kunnen vangen. Rob Flinsenberg van Ronduit Open heeft hierover vragen gesteld van het college van B&W o.a. hoeveel vluchtelingen er nu opgevangen zijn; of de aanpassingen uitgevoerd zijn voor 50 mindervaliden en deze mensen geplaatst zijn; of men ondanks de vermindering van de instroom van vluchtelingen men nog steeds 600 bewoners wil plaatsen en wel speciaal gezinnen. Verder voldoet het integratiebeleid van de gemeente Leudal aan een goede participatie en integratie van deze vluchtelingen binnen de gemeente. Ook informeert hij naar het overleg met het COA en de plaatselijke ondernemers over winkeldiefstallen door bewoners van het AZC. Flinsenberg geeft verder aan dat afgesproken is dat voortaan zoals ook eerder het geval was, de kosten voor inrichting van woningen voor statushouders vanaf 2017 wederom als een lening worden verstrekt en niet meer als een gift om niet. Kunt u bevestigen dat deze lijn vanaf 1 januari a.s. wordt ingezet? Waar kan ik dat vinden in de begroting voor komend jaar?