Home > Cultuuronderzoek Daelzicht afgerond

Cultuuronderzoek Daelzicht afgerond

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

De per 1 november vertrekkende Raad van Toezicht van Daelzicht gaf hiervoor in mei van dit jaar mede namens de Ondernemingsraad (OR), de Centrale Cliëntenraad (CCR) en het MT (managementteam) opdracht aan bureau Significant. Met het onderzoek geeft Significant antwoord op de vraag hoe Daelzicht functioneert. Het onderzoek is in juni 2016 gestart en in september afgerond. In die periode is informatie opgehaald en zijn diverse interviews gehouden. Uit het cultuuronderzoek blijkt dat er geen sprake is van een angst- en intimidatiecultuur bij Daelzicht. Wel worden problemen in de gehandicaptenzorginstelling te weinig besproken.