Home > Ondertekening overeenkomst inzake ondersteuning

Ondertekening overeenkomst inzake ondersteuning

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Om kinderen ook de kans te geven om zwemdiploma’s te halen, zijn en worden er contracten afgesloten met enkele zwembaden. Onlangs werd de overeenkomst met Menswel Maasgouw afgesloten. John Vinclair van Menswel en stichtingsvoorzitter Martin Koldenhof van Leergeld Leudal-Maasgouw zetten in het bijzijn van stichtingspenningmeester Jos de Kunder, de handtekening. Ouders kunnen voor hun kind(eren) via een bijdrage aanvragen voor zwemlessen in hun gemeente. De afspraak is dat kinderen dan zwemlessen kunnen volgen tot ze het A-diploma behalen ongeacht het aantal benodigde lessen dat daarvoor nodig is. De kosten voor de lessen worden door Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw aan Menswel betaald. Binnenkort volgt de ondertekening van het contract met Laco in de gemeente Leudal.