Home > Reactie Samen Verder op begrotingsbehandeling

Reactie Samen Verder op begrotingsbehandeling

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

De kritiek op de organisatie (ambtenaren) was zeer fors.  Volgens Ria Teluij van de fractie Samen Verder werden klachten onterecht uitvergroot en op de verkeerde plek geuit. Teluij vervolgt: “Dit negativisme doet geen enkel recht aan de vele positieve zaken die binnen onze mooie gemeente van de grond worden getild en bevordert zeker niet de omslag die de ambtelijke organisatie aan het maken is.” “De gemeenteraad  is er als hoogste bestuurs- orgaan juist voor om, met een gezonde kritische kijk, het ambtenarenapparaat te motiveren en positief te prikkelen. Ik heb me dan ook duidelijk geschaard achter het hartstochtelijke pleidooi van de burgemeester die zich voor zijn mensen -volkomen terecht- sterk maakte”, aldus het raadslid van Samen Verder. Tijdens de raadsvergadering stelde Teluij al voor om de kwestie in het presidium aan de orde te stellen en deed die oproep ook schriftelijk.