Home > Bijstand en collectieve zorgverzekering

Bijstand en collectieve zorgverzekering

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

De gemeente sloot daartoe ieder jaar een overeenkomst met CZ, inclusief een goede aanvullende verzekering. Raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) heeft vernomen dat zou worden overwogen c.q. zou zijn besloten deze collectieve verzekering met ingang van 1 januari 2017 niet langer aan te bieden. Het gevolg is dat mensen met een bijstands- uitkering zelf een verzekering moeten afsluiten. Dit betekent dat ze duurder uit zijn. Volgens Wagemans staat dit haaks op het armoedebeleid van de gemeente Leudal. Hij vraagt het college van B&W of de berichten hierover correct zijn en in bevestigend geval verzoekt hij dringend ook voor 2017 een collectieve verzekering aan te bieden.