Home > Adventskransen voor Neerse senioren

Adventskransen voor Neerse senioren

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

De adventskransen zijn vrijdag 25 november tijdens de vormselviering gezegend en na de viering door de vormelingen aan de senioren uitgereikt. In totaal zijn er 32 adventskransen gemaakt. Een werkgroepje vanuit de parochie Neer heeft de adressen geselecteerd van de mensen die dit jaar een adventskrans in ontvangst mochten nemen. De geste viel erg in de smaak bij de senioren.