Home > Nieuw lid Raad van Toezicht Daelzicht

Nieuw lid Raad van Toezicht Daelzicht

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Mieke Ockhuizen (65) is de afgelopen twintig jaar werkzaam geweest in de zorg, waarvan de laatste elf jaar bij ORO (Othmarus Rijtven Organisatie), een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand in Zuidoost Brabant. Zij bekleedde de functie van voorzitter Raad van Bestuur. Daarvoor was zij onder andere werkzaam bij de GGzE in de functie van hoofd Financiën en Informatievoorziening. Met de benoeming van Mieke Ockhuizen is de Raad van Toezicht van Daelzicht compleet. Zij zal zich met name richten op de portefeuille vastgoed/financiën. Eerder (20 oktober jl.) werd Jean-Paul Essers voorgedragen voor benoeming als lid van de RvT voor deze portefeuille. De heer Essers besloten af te zien van de benoeming tot lid RvT bij Daelzicht om iedere schijn van eventuele belangen- verstrengeling te voorkomen met zijn functie als voorzitter Raad van Bestuur van Adelante.