Home > Fracties tegen verhoging kademuur in Neer

Fracties tegen verhoging kademuur in Neer

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

in te trekken c.q. op te schorten. De fracties doen dit verzoek omdat de grote meerderheid van de gemeenteraad samen met de buurtbewoners van mening is dat bij de besluitvorming mogelijke alternatieven onvoldoende zijn meegenomen c.q. zijn onderzocht. Daarnaast willen bovengenoemde fracties dat er eerst een integrale afweging plaatsvindt tussen de belangen van het waterschap en de gemeente, waarbij de vaste verhoging van de kademuur, de verhoging van het wegdek ter plaatste en de mogelijke alternatieven en de kosten worden meegenomen. Verder willen bovengenoemde fracties dat deze integrale afweging eerst aan de gemeenteraad wordt aangeboden alvorens over wordt gegaan tot een eventuele vergunning verlening aan het waterschap.