Home > D66: Vragen over woonwagenbeleid Leudal

D66: Vragen over woonwagenbeleid Leudal

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Er zijn te weinig woonwagenplaatsen in Leudal en mensen moeten erg lang op een wachtlijst staan. Dit is discriminatie, aldus het College voor de Rechten van de Mens. D66 wil in de komende vergadering van de Commissie Fysiek hierover vragen stellen aan het College van Leudal. D66 wil daarbij weten of het college zich neerlegt bij de uitspraak dat er sprake is van verboden discriminatie op grond van ras. Ook wil de fractie weten of het college actie gaat ondernemen, zodat in de toekomst geen sprake meer is van deze discriminatie. “Discriminatie is niet goed voor het imago van Leudal,” zo besluit Rens Raemakers, fractie- voorzitter van D66.