Home > Leudal Sociaal: Aanbesteding welzijnswerk

Leudal Sociaal: Aanbesteding welzijnswerk

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Inwoners gaan zelf aan de slag met leefbaarheidsvragen en worden daarbij ondersteund door medewerkers van Synthese. Het afgelopen jaar is er binnen de commissie sociaal regelmatig gesproken over het aflopende contract met Synthese. Volgens Rob Flinsenberg van de fractie Leudal Sociaal wordt er door het college van Ben W van Leudal gesproken over een mogelijke verlenging van de aanbesteding voor de duur van een jaar. De fractie Leudal Sociaal vindt dat een slechte zaak. De fractie Leudal Sociaal vraagt het college om op korte termijn een nieuwe aanbesteding uit te schrijven, zodat iedere organisatie een eerlijke kans krijgt zich in te schrijven passend bij de huidige situatie en vraag binnen gemeente Leudal. Flinsenberg vindt dat er een nulmeting moet worden gedaan zodat er beter getoetst kan worden wat er wel of niet bereikt wordt en of er wordt voldaan aan de criteria van de gemeente en de behoefte van de burgers van Leudal op dit moment en voor de komend jaren.