Home > Nogmaals vragen over golfbaan in Heythuysen

Nogmaals vragen over golfbaan in Heythuysen

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit wenst in de Commissie Fysiek op 31 januari een van gedachtewisseling (uiteraard inclusief de opvattingen van het College) over de golfbaan. Wagemans: “Is het gewenst dat de huidige situatie waarin van realisatie van de golfbaan geen sprake is, nog lange tijd te laten voortbestaan? Is het gewenst dat mogelijk enkel het appartementengebouw c.q. hotel wordt gerealiseerd zonder golfbaan? De gemeente wilde voorkomen dat men op titel van een golfbaan een hotel zou kunnen realiseren op een locatie waar dat overigens niet zou worden toegestaan. Nu een mogelijke afzonderlijke verkoop van het perceel waarop appartementen c.q. een hotel mag worden gerealiseerd aan de orde lijkt te zijn, is deze vraag temeer aan de orde. Welke mogelijkheden zijn er om ongewenste en niet bedoelde ontwikkelingen uit te sluiten zonder het risico van schadeclaims?”