Home > LLTB wil stresstest voor watersysteem

LLTB wil stresstest voor watersysteem

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Ook wil de Limburgse belangenbehartiger dat knelpunten door agrariërs en het waterschap gezamenlijk worden vastgesteld en dat er in een gebiedsproces wordt gewerkt aan oplossingen. De meest opzienbarende wens van de LLTB is dat het waterschap een stresstest laat uitvoert om inzichtelijk te maken hoe het watersysteem reageert bij extreme neerslag. Op basis van deze stresstest zou het waterschap een aanpak moeten opstellen op termijn.