Home > Brian Delissen is Jeugdvorst LVII in Neer

Brian Delissen is Jeugdvorst LVII in Neer

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Brian regeert onder de leus: “Tösse baek, kanaal en Maas, polonaise óp volle gaas!”