Home > De Kwir: ‘Limburgse Kerstschool 2017′

De Kwir: ‘Limburgse Kerstschool 2017′

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

De Kwir kreeg van het bisdom de eervolle vermelding: ‘Limburgse Kerstschool 2017′. Deze vermelding heeft de school te danken aan de wijze waarop zij op school en in de kerk de kerstviering 2016  vorm hebben gegeven. Ook de samenwerking school-kerk werd  als zeer goed beoordeeld. Het lijkt een beetje vreemd om op het certificaat te lezen: Kerstschool 2017. De reden is dat de Kerstviering van 2016 helemaal op laatst van het kalenderjaar heeft plaats- gevonden. Het bisdom vindt dat de scholen het predicaat Kerstschool het hele jaar 2017 mogen dragen.