Home > Theo Gielen neemt afscheid als voorzitter schutterij

Theo Gielen neemt afscheid als voorzitter schutterij

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Severinus Grathem te hebben gehanteerd, vindt Theo Gielen het genoeg. Hij heeft tijdens de jaarvergadering de voorzittershamer definitief neergelegd. Hij blijft wel lid van ‘zijn drumband en zijn schutterij’. Theo is super-trots op zijn tijd als voorzitter: “Ik kijk met veel voldoening terug op de afgelopen jaren. Er is enorm veel bereikt. De schutterij en drumband zijn uitgegroeid tot een gezellige en vooral gezonde jonge club met een prachtig schutterslokaal.” Als dank voor zijn inzet als voorzitter werd hij aan het eind van de jaarvergadering toegesproken door vice-voorzitter Mikal Peters en Keizer Dré Veugen. Hij werd benoemd tot Ere-Lid met Predikaat Ere- voorzitter van Schutterij St. Severinus. Omdat hij 23 jaar deel uitgemaakt heeft van het bestuur, ontving hij naast een boeket bloemen en fles wijn ook een bijzondere oorkonde voor het vele werk dat hij in deze jaren heeft verzet. Vice-voorzitter Mikal Peters neemt voorlopig de voorzittershamer over.