Home > Koninklijke onderscheiding voor Thieu van Lier

Koninklijke onderscheiding voor Thieu van Lier

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Dit vond plaats aansluitend aan de opening van de nieuw opgerichte Brede Maatschappelijke Voorziening Ell, waar de heer Van Lier nauw bij betrokken is. De versierselen worden opgespeld door loco- burgemeester Arno Walraven van de gemeente Leudal. De heer Van Lier (69) had tussen 1970 en 1983 diverse functies bij de Voetbalvereniging RKESV. Ook vervult vervulde en vervult hij diverse functies bij Fanfare Ellona. In de jaren 2004-2016 was hij medeoprichter, penningmeester en secretaris van de Stichting Dorpsraad Ell. Hij is gastheer van het inloophuis van de Seniorenvereniging KBO Ell. Ook is de heer Van Lier vanaf 2014 tot heden penningmeester van de Stichting Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Ell. In het dagelijks leven tot zijn pensionering in 2010 was hij werkzaam als (proces)controller bij de Rabobank Parkstad Limburg.