Home > Gedeputeerde Staten: geen stations in Leudal

Gedeputeerde Staten: geen stations in Leudal

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

De uitkomst van de verkenning toont dat de kosten voor het waarborgen van de veiligheid op het spoor zodanig hoog zijn dat het inpassen en exploiteren van een stoptrein met twee stations financieel maatschappelijk niet te verantwoorden zijn. Dit betekent voor de gemeente Leudal dat er geen stations in Haelen en Baexem gerealiseerd worden. De ambitie voor optimale bereikbaarheid blijft voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal echter overeind. Wethouder Richard Verheul heeft namens het college de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.