Home > ‘Kostenoverzicht stations Baexem en Haelen’

‘Kostenoverzicht stations Baexem en Haelen’

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Het zou gaan om 53 en 83 miljoen euro. Wagemans: “Deze bedragen wekken verbazing, ook al draag ik geen specialistische kennis van noodzakelijke technische voorzieningen zoals met betrekking tot beveiliging en inpassing van stoptreinen op een bepaald traject. Ik heb ook geen enkel idee welke investeringen zijn meegerekend en voor welke bedragen.” Hij vraagt het College aan Gedeputeerde Staten van Limburg een gespecificeerd overzicht te vragen op basis waarvan de berekeningen tot stand zijn gekomen. Welke onderdelen zijn meegeteld en tegen welke bedragen? Hij eindigt met: “In dat verband zou door uw College ook de specificatie kunnen worden gevraagd van aanleg van Station Maarheeze waarvan de investering naar ik meen in geen enkele verhouding staat tot de bedragen die voor Baexem en Haelen worden genoemd.”