Home > Controle hondenbelasting van start

Controle hondenbelasting van start

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Dit gebeurt ieder jaar. Deze controles worden uitgevoerd door BsGW. Ieder die één of meer honden houdt, is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de controleur deze hond(en) aanmelden. Het tarief voor de hondenbelasting vindt men op de website BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een boete wordt opgelegd. Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via Log in met uw DigiD. Burgers die geen internet hebben, kunnen een hond ook telefonisch aanmelden via de BsGW- telefoon: 088 – 8420 420.