Home > Onderzoek reactivering van de IJzeren Rijn

Onderzoek reactivering van de IJzeren Rijn

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Blijkens dit nieuwsbericht heeft gedeputeerde Hubert Mackus (CDA) laten weten de mogelijkheid te willen onderzoeken van een alternatieve IJzeren Rijn via Weert-Leudal-Roermond-Venlo. Deze variant zou voordelen bieden omdat het Meinweg-gebied wordt ontzien en de spoorlijn Roermond-Venlo verdubbeld kan worden. De gedeputeerde vermeldt niet dat reactivering van de IJzeren Rijn grote overlast oplevert voor de burgers langs de spoorlijn, in Leudal met name de kernen Baexem en Haelen. De fractie wil weten of het College van dit initiatief op de hoogte was en of zij bereid is om met de betrokken gemeentes actie te ondernemen tegen deze plannen, die schadelijk zijn voor het leefmilieu in onze gemeente. Ook wil de fractie weten of deze plannen, de mogelijkheid van een stoptrein en stations in Leudal niet verder verkleind.