Home > Komt er een wensbus in Maasgouw?

Komt er een wensbus in Maasgouw?

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Om te peilen of er interesse is onder de inwoners om vrijwilliger te worden, werd dinsdag 16 mei een informatiebijeenkomst gehouden in De Spil in Maasbracht. Een wensbus wordt bestuurd door vrij- willigers en vervoert hulpbehoevenden binnen de gemeentegrenzen naar plaatsen waar het openbaar vervoer minder of niet komt. De wensbus is een project van de provincie Limburg en wordt ook door de provincie gefinancierd. Omroep 3ML zendt vanaf woensdag een reportage uit van de informatiebijeenkomst over het opzetten van een wensbus in Maasgouw.