Home > ‘Bespreking bestuurscultuur in Leudal’

‘Bespreking bestuurscultuur in Leudal’

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Wagemans: “Ik meen dat langzamerhand toch helder zou moeten zijn dat de managementstijl waartoe is besloten een kernprobleem vormt en dat tal van problemen waar we mee te kampen hebben daar een logisch uitvloeisel van zijn.” “Er is gekozen voor een managementstijl van ‘vertrouwen en loslaten’. Dat betekent dat van sturing door het management nauwelijks sprake is. ” Het raadslid roept de burgemeester met klem op in zijn verantwoordelijkheid als portefeuillehouder: “om thans het probleem in het gezicht te kijken en aan te pakken. U kunt daarbij op mijn volledige steun rekenen.”