Home > Reactie van Samen Verder inzake wielerbaan

Reactie van Samen Verder inzake wielerbaan

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Michel Graef: “Het niet doorgaan van de wielerbaan wordt kennelijk eenzijdig op het bordje gelegd van Samen Verder. De feiten zijn anders. Zeker is het zo dat onze partij van meet af aan (2013) kritisch was over de locatie, echter niet over het initiatief.” Graef vervolgt: “Vanaf het begin heeft Samen Verder gevraagd om alternatieve locaties te onderzoeken. Dat is nooit serieus gebeurd. De fractie betreurt de gang van zaken en vindt het ook oncollegiaal dat sommige fracties die een baan eveneens niet zagen zitten nu ‘meeliften’ en Samen Verder de kastanjes uit het vuur laten halen. Als grootste partij accepteren we dat. ” “Reeds bij de begrotingsbehandeling in oktober 2016 vroeg Samen Verder om wielerbaan en aanpassingen aan de voetbalaccommodatie los te koppelen.”