Home > Nieuwe PET-CT scan in Laurentius Ziekenuis

Nieuwe PET-CT scan in Laurentius Ziekenuis

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Met deze scan kunnen bepaalde vormen van kanker en ontstekingen worden opgespoord. Patiënten die in het Laurentius onder behandeling zijn, kunnen de scan voortaan in hun eigen ziekenhuis ondergaan. Voorheen werden zij hiervoor naar andere ziekenhuizen doorverwezen. De PET CT-scan is een zogenoemde beeldvormende techniek waarbij er gebruik wordt gemaakt van radioactieve stoffen. Met behulp van de scan kan worden bekeken waar in het lichaam de radioactieve stoffen zich ophopen bijvoorbeeld in tumoren, uitzaaiingen of ontstekingshaarden. De scan zal daarnaast gebruikt gaan worden bij het vaststellen van bepaalde hersenaandoeningen. Er kan met behulp van de scan onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende vormen van Parkinson en dementie. De PET-CT scan is tevens behulpzaam bij het in beeld brengen van de schade van een hartinfarct en het maken van de overweging of een ingreep zinvol is.