Home > Inventarisatie bomen dijktraject

Inventarisatie bomen dijktraject

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

De dijken voldoen niet meer aan de huidige norm en dienen verhoogd, versterkt en op sommige locaties verlegd te worden. In de gemeente Maasgouw geldt dat voor het dijktraject Thorn – Wessem en Heel. Waterschap Limburg heeft voor deze dijktrajecten diverse oplossingsrichtingen gedefinieerd. In de volgende fase werkt men naar een zogenaamd voorkeurs- alternatief toe. Het voorkeursalternatief is de oplossingsrichting die, na een verdere uitwerking, aangelegd zal worden. Een gedegen afweging om tot het voorkeursalternatief te komen is dus van belang. De aanwezigheid van (waardevolle) bomen of boomstructuren maakt onderdeel uit van deze afweging. Daarom laat Waterschap Limburg tot eind juni een bomeninventarisatie uitvoeren De aanwezigheid van waardevolle bomen en boomstructuren kan zo meegewogen worden in de keuzes voor de verschillende voorkeurs- alternatieven.