Home > Notie over aanpak van een veranderingsproces

Notie over aanpak van een veranderingsproces

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Wagemans heeft dit gedaan “om te voorkomen dat de zoveelste reorganisatie niet wederom stuk loopt en vooral ook om de vrijblijvendheid te doorbreken van ieder die bij dit proces is betrokken of betrokken hoort te zijn.” De notie is getiteld: Een voorstel voor een aanpak van het veranderingsproces vanuit het perspectief van de Raad. In die notitie staan “voorstellen met als doel, vanuit het perspectief van de Raad, eraan bij te dragen dat deze keer de noodzakelijke veranderingen in Leudal niet blijven steken in intenties maar daadwerkelijk worden worden doorgevoerd.”