Home > Provincie helpt toeristische ondernemers

Provincie helpt toeristische ondernemers

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Enerzijds om hun ondernemer- schap te versterken en anderzijds met het maken van goede bedrijfsplannen. Voor beiden is provinciaal geld beschikbaar. Het is een sector waar jaarlijks miljarden euro’s worden omgezet en waarin bijna 40.000 mensen hun brood verdienen. “Vanwege dat grote economische belang gaat de Provincie de ondernemers een handje helpen, zegt gedeputeerde Eric Geurts van Toerisme. “We doen dat met een programma dat met input van de ondernemers zelf is gemaakt.”   Aan het actieplan ‘Versterken ondernemerschap’ zijn financiële middelen verbonden. Een deel van deze middelen is bestemd voor de uitvoering van twee subsidieregelingen die vanaf begin juli in werking treden. De eerste subsidieregeling is Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers en zet in op het versterken van de kwaliteit van de toeristische ondernemingen in Limburg. Terwijl de andere regeling Versterken kwaliteit toeristisch aanbod is. Vanaf begin juli kunnen ondernemers een subsidie aanvragen. Zie .