Home > Opnieuw vragen over de Postkoets in Horn

Opnieuw vragen over de Postkoets in Horn

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Raadslid Wagemans: “Ondanks alle pogingen en inspanningen om Bestuur en exploitant tot een zodanige exploitatie te bewegen dat het gemeenschapskarakter voorrang heeft en voor het overige sprake is van een gebruikersvriendelijke exploitatie, blijken problemen voort te duren.” Hij vervolgt: “Het moment is gekomen om langs juridische weg het Bestuur aan te spreken. De fractie is bereid om desnoods aan de Raad een uitspraak voor te leggen die het College kan ondersteunen bij het voeren van een juridische procedure. De overeenkomst die indertijd tussen gemeente en bestuur is gesloten, dient te worden nageleefd, wat al vele jaren niet het geval is. De fractie verneemt graag van het college van B&W wat men de afgelopen tijd heeft ondernomen, alvorens mogelijk agendering te vragen in de raadsvergadering van september 2017.”