Home > Samen Verder vraagt aandacht voor de ‘fietser’

Samen Verder vraagt aandacht voor de ‘fietser’

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

“Scholieren gaan dagelijks van huis naar school en terug en dat moet veilig gebeuren”, zegt Ellie van Tilburg, gemeenteraadslid van de fractie Samen Verder. Senioren gebruiken steeds meer de elektrische fiets voor hun dagelijkse boodschappen en om uitstapjes te maken. Ook in het woon-werkverkeer wordt steeds meer gestimuleerd om de auto te laten staan en de fiets te pakken. Een goede ontwikkeling voor mens en milieu. Belangrijk is de veiligheid voor deze kwetsbare weggebruikers. In het bijzonder vraagt Samen Verder aandacht voor de verkeerssituatie in de drukke dorpskernen bijvoorbeeld in Heythuysen. Ook het afstemmen van het fiets- met landbouwroute-netwerk is van belang met een vrijliggend fietspad aan de Heldenseweg. De snelfietsroute Roermond – Weert  is een initiatief van de provincie samen met de gemeenten. Hiervoor is het nodig dat in Horn de aansluiting van het fietspad langs de N280 bij het Lateraal kanaal wordt verbeterd en verlicht. De fractie steunt de nieuwe versie van ‘de fiets’ in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan.