Home > Ronduit Open: ‘Uitvoering sociaal beleid Leudal’

Ronduit Open: ‘Uitvoering sociaal beleid Leudal’

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Hij geeft aan dat er “medewerkers zijn die burgers tegemoet treden vanuit een houding van fundamenteel wantrouwen dat op geen enkel feit is gebaseerd. Gevolg is dat mensen zich diep gekwetst voelen. Dat is temeer pijnlijk aangezien uw College de gemeente voortdurend profileert als een dienstbare gemeente.” Wagemans stelt echter nadrukkelijk dat hij zeer wel begrijpt dat wanneer zich situaties voordoen waarin misbruik wordt gemaakt van uitkeringen en voorzieningen de gemeente gehouden is in te grijpen.” Hij vervolgt: “Tot slot wil ik benadrukken dat deze kritische opmerkingen zeker niet alle betrokkenen betreffen. Er zijn ook medewerkers waarover zeer positief wordt gerapporteerd. Het feit dat het gedrag van slechts een beperkt aantal medewerkers met regelmaat kritiek oproept, doet echter aan de noodzaak om in te grijpen niet af.”