Home > Provinciale Erepenning voor de Limburgse Jagers

Provinciale Erepenning voor de Limburgse Jagers

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten de erepenning aan het Regiment Limburgse Jagers toe te kennen uit waardering voor hun eeuwenlange trouwe verbondenheid met Limburg en daarmee met de Limburgers. Het Regiment Limburgse Jagers is een infanterieonderdeel van Defensie dat al meer dan 200 jaar een actieve rol in het Nederlandse leger speelt. Het Regiment voelde en voelt zich van oudsher sterk verbonden met Limburg. En dat niet alleen omdat het regiment veelal Limburg als standplaats had. Het regiment is steeds aanwezig bij beëdigingen tijdens de Limburgse Veteranendag, tijdens Memorial Day en de herdenkingen in onder meer Roermond en Haelen. Ook de beëdigingen van nieuwe bataljons vinden ceremonieel in Limburg plaats.