Home > Reactie Ronduit op Jaarrekening 2016

Reactie Ronduit op Jaarrekening 2016

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Uit de jaarrekening blijkt o.a. dat Leudal in 2016 € 4,1 miljoen minder heeft uitgegeven dan begroot. Op het sociaal domein is € 2,8 miljoen minder uitgegeven en dat geld blijft vooralsnog beschikbaar voor de mensen die het nodig hebben. Leudal geeft echter al jaren miljoenen meer uit aan bestuur en organisatie dan de normen van het rijk voorschrijven/vergelijkbare gemeenten. Sinds 2015 is in het kader van de bezuinigingen fors minder geld uitgegeven aan onderhoud, zo ook aan de wegen. Uit de weginspectie van februari 2017 is gebleken dat dit niet langer verantwoord is. Voor het vullen van gaten langs de wegen geeft Leudal jaarlijks € 50.000 uit, maar dat is niet voldoende om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ronduit Open wil de komende maanden samen met de portefeuillehouder bekijken waar permanente voorzieningen zoals grasbetonstenen nodig zijn en mogelijk zijn.