Home > DNA-verwantschapsonderzoek start in 2018

DNA-verwantschapsonderzoek start in 2018

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang en vergen veel tijd. Deze voorbereidingen zullen duren tot in het eerste kwartaal van 2018. In dat kwartaal zal aansluitend ook worden gestart met de daadwerkelijke grootschalige DNA-afname. Er is voor gekozen om te werken met nieuw in te voeren DNA-sets. Deze zullen pas komend jaar in voldoende mate aanwezig zijn. Het voordeel van de nieuwe DNA-sets is dat deze aansluiten bij de vernieuwde verwerkings-methode die per 1 januari 2018 door het NFI wordt toegepast. Verder zijn ze eenvoudiger in de toepassing want bij de nieuwe sets hoeft er maar een  handeling te worden verricht  terwijl bij de oude sets dat meerdere keren moest gebeuren. De nadruk van het DNA-onderzoek zal liggen op de provincie Limburg. Meer informatie:   Dit is een gezamenlijk persbericht van Openbaar Ministerie Limburg en Politie Eenheid Limburg.