Home > Drie moties van Ronduit Open over OML

Drie moties van Ronduit Open over OML

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Ze zijn ook gestuurd naar de gemeenteraden van de in OML deelnemende gemeenten. In de eerste motie staat dat het ongepast en ongewenst is aan de beëindiging van het dienstverband van de heer Tilman Schreurs een financiële vergoeding te koppelen gezien zijn strafrechtelijke veroordeling vanwege ambtelijke corruptie. De tweede motie betreft de wens van de commissarissen van OML om de vergoeding voor hun werkzaamheden te verhogen. De fractie vindt het ongepast en ongewenst om de in het verleden overeengekomen vergoeding te verhogen, omdat hun verantwoordelijkheid beperkt is. In de derde motie stelt de fractie dat geheime besluitvorming binnen OML ongewenst is en wenst dat er voortaan omtrent in te nemen standpunten en ingenomen standpunten, zeker wanneer die een politieke relevantie hebben, volledige openbaarheid dient te zijn.