Home > “Is de WOZ-waarde van mijn huis juist geschat?”

“Is de WOZ-waarde van mijn huis juist geschat?”

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Er staat o.a. in dat artikel dat gebleken is dat de BSGW vaak in het ongelijk wordt gesteld door de rechter met betrekking tot de door hun geschatte WOZ-waarde. Volgens Berry Hermans, raadslid van de fractie Ronduit Open roept de berichtgeving het beeld op dat burgers die geen bezwaar hebben gemaakt of geen bureau hebben ingeschakeld, onterecht nadeel hebben ondervonden nu er sprake is van een kennelijk belangrijk verzuim van de BSGW. Raadslid Hermans stelt het college van Leudal een drietal vragen: “Hoe kunnen deze burgers de zekerheid hebben dat de WOZ-waarde van hun woning correct is vastgesteld? Welke stappen gaat u ondernemen met als doel te voorkomen dat burgers te hoge aanslagen zijn opgelegd? Hoe gaat u burgers hieromtrent informeren?”