Home > Landgoed Leudal in het gelijk gesteld

Landgoed Leudal in het gelijk gesteld

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

(Landgoed Leudal in Haelen) en de gemeente Leudal. In geschil was de vraag of er een van rechtswege verleende vergunning was ontstaan voor de huisvesting van 375 arbeidsmigranten gedurende een periode van 10 jaar binnen de begrenzing van Landgoed Leudal. De rechtbank heeft Landgoed Leudal in het gelijk gesteld. Zij geeft als reden aan dat de gemeente Leudal niet tijdig genoeg over de aanvraag heeft beslist. De gemeente had de brief van december 2016 niet als officiële aanvraag beschouwd en daarom niet behandeld. De Rechtbank beoordeelt de brief van december 2016 wel als een aanvraag. Dit betekent dat Landgoed Leudal 375 arbeidsmigranten mag huisvesten. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open het college van B & W vragen gesteld. Hij vraagt o.a. of de opvatting van de gemeente dat brief géén formele vergunningaanvraag is, schriftelijk naar Hikspoors is gecommuniceerd.