Home > Bisschop Frans Wiertz treedt terug in december

Bisschop Frans Wiertz treedt terug in december

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

De paus heeft zijn verzoek ingewilligd om terug te treden. Mgr. Wiertz lijdt al enige tijd aan de oogziekte macula degeneratie, hetgeen hem ernstig belemmert bij het uitoefenen van zijn taak. In verband met zijn sterk verminderd gezichts- vermogen acht de bisschop zich niet meer in staat om het bisdom te besturen. Het kapittel zal op korte termijn een waarnemend bestuurder laten aanwijzen. Het kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop en bestaat uit twaalf priesters van het bisdom Roermond. De waarnemend bestuurder zal in naam van mgr. Wiertz het bisdom Roermond besturen, totdat een nieuwe bisschop is benoemd en kan aantreden. Op zaterdag 9 december is er om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een feestelijke dankviering. Aansluitend vindt een receptie plaats in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond. Na zijn terugtreden gaat de bisschop in Maastricht wonen.