Home > B&W stelt wijzigingen Klachtenverordening voor

B&W stelt wijzigingen Klachtenverordening voor

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Dit betekent dat Wagemans niet met een raadsvoorstel hoeft te komen. Het College zal zelf de gemeenteraad gaan voorstellen om de Klachtenverordening te wijzigen, nieuwe regels opstellen voor de klachtenprocedure en een extern persoon aanstellen die voor burgers aanspreekbaar is wanneer zij klachten hebben over het optreden of het niet optreden van de gemeente.