Home > Reactie van Ronduit Open op intrekken subsidies

Reactie van Ronduit Open op intrekken subsidies

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

het project Mariabosch Baexem (Samen Zorgen Huis) heeft Mathieu Wagemans, raadslid van de fractie Ronduit Open dinsdag 10 oktober tijdens de openbare Raadsinformatiebijeenkomst van Leudal onderstaande vragen gesteld: * “Wie is risicodragend als de provincie onverhoopt bij het voornemen blijft? * Voor zover dat de gemeente is: wat is de geschatte omvang van een eventueel risico? * Wat betekent een dergelijk besluit voor de voortgang? Welke onomkeerbare besluiten zijn genomen waar we op kunnen worden aangesproken? *Heeft provincie in eerdere contacten deze mogelijkheid van intrekking helder gecommuniceerd met gemeente? * Ik neem aan dat vanuit gemeente helder met alle betrokkenen is gecommuniceerd zodat de brief van GS niet als een verrassing zal komen. Klopt dat?”