Home > ‘Functioneren Plangroep’ ingehuurd door Leudal

‘Functioneren Plangroep’ ingehuurd door Leudal

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Deze organisatie is door de gemeente ingehuurd op het terrein van schuldhulpverlening en budget- beheer. Wagemans: “Zeer regelmatig bereiken ons klachten over de wijze waarop de Plangroep deze taken uitvoert. Die klachten hebben betrekking op een trage afwikkeling van zaken waardoor de financiële problemen van de betreffende burgers nog verder toenemen terwijl de Plangroep deze problemen juist zou moeten oplossen.” Hij geeft verder aan dat door de gemeente een opstelling wordt gekozen waarbij men stelt dat de Plangroep verantwoordelijk is. Die houding is volgens hem niet alleen opmerkelijk, maar wekt ook verbazing omdat de Plangroep door de gemeente Leudal wordt ingehuurd en betaald. Wagemans verzoekt het college “deze afstandelijke houding te beëindigen, de uitvoering van de aan de Plangroep opgedragen taken te controleren, daarbij burgers te betrekken die ervaringen hebben met de Plangroep en maatregelen te nemen wanneer daar aanleiding toe is.”